Herinrichting Laat

De herinrichting van de Laat-west tot voetgangersgebied heeft gevolgen voor de afwikkeling van het verkeer, niet alleen het fietsverkeer, maar ook het autoverkeer en het vrachtverkeer.

Het lijkt alsof er alternatieve routes zijn gevonden voor de fietsers die niet meer welkom zijn op de Laat, maar is dat echt zo? Diezelfde fietsalternatieven worden door andere plannenmakers gebruikt als uitweg voor de extra verkeersstromen die het gevolg zijn van het ontwikkelen van de Kanaalzone.Het blijkt uit de plannen dat zwaar vrachtverkeer, dat niet meer over de nieuwe Laat kan rijden, over het Kennemerpark en de Oudegracht zal worden geleid (donkerblauwe route). Bestelbusjes kunnen nog wel door de Breedstraat (lichtblauwe route). Leefbaar Alkmaar denkt dat het vrachtverkeer over de Oudegracht voor meer overlast zal zorgen dan de grotere aantallen fietsers die hier komen te rijden. De combinatie vrachtverkeer/fietsers/smalle rijbaan zal de verkeersveiligheid op de Oudegracht en het Kennemerpark absoluut niet ten goede komen.

Er is bedacht dat vrachtwagens vanaf de Heul met steekwagens verder de Laat-west moeten bevoorraden. C&A en McDonalds hebben reeds hun bedenkingen geuit. En de brandweer moet er toch ook door kunnen?
Leefbaar Alkmaar wil dat er eerst wordt nagedacht over de verkeersrouting in de binnenstad voordat er ingrijpende veranderingen op de Laat worden gerealiseerd.