Helderseweg

De Helderseweg blijft liggen waar hij ligt, er komt geen nieuw tracé dwars door het volkstuinencomplex langs de Helderseweg. Dat hebben belanghebbenden bereikt.

Rekening houdend met de windvang van de Viaanse molen en de Sluismolen zullen er op het PEN-dorp en het bedrijventerrein Viaanse Molen nieuwe woningen worden ontwikkeld. Hoe de Helderseweg er precies uit komt te zien wordt in de loop van 2023 duidelijk, dankzij een breed gedragen amendement, tot stand gekomen door een goede samenwerking tussen OPA en Leefbaar Alkmaar. Als de studies voor de Helderseweg uitgewerkt zijn, kiest Leefbaar Alkmaar voor de kwetsbare weggebruiker en dus voor een optie met fietspaden naast de rijbaan.