Fractiebudgetten

Elke raadsfractie ontvangt jaarlijks van de gemeente een fractiebudget om kosten die de fractie maakt uit te financieren. Elke partij ontvangt ongeveer 5000 euro, plus 1000 euro per raadslid.

De raadsfractie van Leefbaar Alkmaar heeft over 2019 derhalve ongeveer 7000 euro van de gemeente ontvangen. Als een raadsfractie het budget niet opmaakt, moet het overgebleven bedrag weer worden teruggestort in de gemeentekas. De partijen mogen een gedeelte overhevelen naar het volgende kalenderjaar.

Dat er per partij heel verschillend met dat budget wordt omgesprongen, bleek uit het verslag van de accountant die onderzocht of het fractiebudget wel op de juiste wijze werd besteed. De partijen BAS, GroenLinks en OPA hebben hun budget opgesoupeerd en storten niets terug naar de gemeente. Leefbaar Alkmaar was met de ChristenUnie een van de zuinigste partijen; zij hebben ruim 4000 euro niet uitgegeven en storten dat terug in de gemeentekas.