Financiering natuurbegraafplaats

Het recreatieschap Geestmerambacht heeft een lening van 1,5 miljoen euro verstrekt aan uitvaartcentrum Dunweg uit Hoofddorp om een natuurbegraafplaats, genaamd Geestmerloo, aan te leggen in recreatiegebied Geestmerambacht, grenzend aan de Alkmaarse woonwijk Daalmeer. Leefbaar Alkmaar stemde als enige partij tegen de komst van de natuurbegraafplaats, liever hadden wij de Koele Kreken met andere partners aangelegd.

De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar is thans verbaasd over de lening aan de ondernemer en maakt zich zorgen over een financieel gezonde exploitatie van de natuurbegraafplaats. Ons bereiken berichten dat het aantal begrafenissen op natuurbegraafplaatsen nogal tegenvalt. Als dat in het Geestmerambacht ook zo zou zijn, loopt de gemeente Alkmaar een financieel risico met het verstrekken van een lening aan de ondernemer. De provincie Noord-Holland en de gemeente Schagen hebben zich teruggetrokken uit het recreatieschap Geestmerambacht. Zij geven dus geen financiële steun meer. Alleen de gemeenten Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard en Bergen zitten nog in het recreatieschap. In de krant van 23 juni stelde de heer Houtkamp van het recreatieschap Geestmerambacht nog dat het vertrek van twee participanten het recreatieschap in financiële problemen kan brengen: ,,Met z’n vieren kan op termijn de begroting niet sluitend worden gemaakt.” Die opmerking maakt het verstrekken van de lening extra vreemd.

Leefbaar Alkmaar heeft de volgende schriftelijke raadsvragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld

  • Is het juist dat de Alkmaarse wethouders Dijkman en Nagengast zitting hebben in het bestuur van recreatieschap Geestmerambacht?
  • Zijn deze wethouders betrokken geweest bij de beslissing om een lening van 1,5 miljoen te verstrekken aan de exploitant van de natuurbegraafplaats?
  • Waarom kan Dunweg de exploitatie van de natuurbegraafplaats niet zelf financieren?
  • Wist het recreatieschap dat de ondernemer bij het recreatieschap zou aankloppen voor een lening?
  • Zo ja, was het Alkmaarse college hiervan op de hoogte toen de Alkmaarse gemeenteraad over de natuurbegraafplaats discussieerde en akkoord ging met de aanleg van de natuurbegraafplaats?
  • Bent u met ons van mening dat het college de raad had moeten informeren over het verstrekken van de lening door het recreatieschap aan Dunweg?
  • Wat zijn de risico’s van deze lening voor Alkmaar en de Alkmaarders?
  • Is het college op de hoogte van het matige succes van sommige natuurbegraafplaatsen?
  • Is het juist dat de vrij nieuwe natuurbegraafplaats IJsselhof in Gouda, geëxploiteerd door Yarden, in twee jaar tijd slechts zeven begrafenissen heeft gehad?