Feitenonderzoek Victoriebrug

Enkele maanden geleden kon Leefbaar Alkmaar zich niet voorstellen dat bestuurders willens en wetens de Victoriebrug hebben laten aanleggen, terwijl de oevers dit niet aankonden. Na de presentatie van het Feitenonderzoek Victoriebrug, verricht door bureau B&A, heeft Leefbaar Alkmaar aanvullende informatie opgevraagd. Het Feitenonderzoek is geplaatst tegen de achtergrond van de ambtelijke reorganisatie De Doorbraak. Daarnaast speelde een andere achtergrond, namelijk een verandering in de samenstelling van het college. Daarom heeft Leefbaar Alkmaar de gemeentesecretaris gevraagd te kijken naar de overdrachtsdossiers van wethouders in die dagen.

Om de achtergrond te schetsen: vanwege het feit dat één van de fractieleden van OPA die partij verliet, moest er een nieuwe meerderheid gevonden worden. D66 trad toe tot het college en Trots op Nederland ging eruit, de raadsleden van die partij werden verdeeld over twee coalitiepartijen.

Vandaar dus de vraag naar die overdrachtsdossiers. Uit de overdrachtsdossiers blijkt nergens dat leden van het college wisten dat de Victoriebrug niet op deze manier kon worden aangelegd. Met dank aan de gemeentesecretaris voelt Leefbaar Alkmaar zich bevestigd in de mening dat niemand zoiets opzettelijk doet.

Om dezelfde reden heeft Leefbaar Alkmaar ook gevraagd naar de overdrachtsdossiers van de gemeentesecretarissen. De Doorbraak begon destijds met het vertrek van de toenmalige gemeentesecretaris. Zijn opvolger had zijn eigen problemen. Daarna kwam onze huidige gemeentesecretaris. Ook uit die overdrachtsdossiers blijkt nergens dat ambtenaren wisten dat de bouw van de Victoriebrug problemen met zich mee zou brengen.

De raadsvergadering van 10 januari 2013 blijkt achteraf een historische vergadering: De raad besprak toen niet alleen de reorganisatie De Doorbraak, maar installeerde ook de nieuwe wethouder van D66. De coalitie Kloos II ging van start. De voor de reorganisatie verantwoordelijke wethouder is reeds afgetreden. PvdA, GroenLinks en Leefbaar Alkmaar waren fel tegen de ambtelijke afbraak en stemden dan ook tegen dit plan.

Terug naar de hoofdconclusie van het Feitenonderzoek: door de ambtelijke reorganisatie is veel misgegaan. Door De Doorbraak is veel know-how verloren gegaan en overdracht van kennis en dossiers binnen de gemeente was onvoldoende. Door de botte bijl te hanteren in het ambtenarenapparaat vloeiden kennis en ervaring weg uit de ambtelijke organisatie. Zo kon een brug worden gebouwd op een plek en op een manier die niet mogelijk waren.

Leefbaar Alkmaar onderschrijft de aanbevelingen van het Feitenonderzoek Victoriebrug. Het gemis van een ambtelijk opdrachtgever heeft het debacle met de brug in de hand gewerkt. Het was chaos in de ambtelijke organisatie. Leefbaar Alkmaar heeft er vertrouwen in dat het huidige college niet in deze valkuilen stapt. Met GroenLinks en de PvdA zitten nu immers twee partijen in het college die grote kritiek hadden op de ambtelijke reorganisatie De Doorbraak.