Evaluatie EK wielrennen hoort geen hamerstuk te zijn

Tot verbazing van Leefbaar Alkmaar is het evaluatierapport over het EK wielrennen als hamerstuk op de agenda van de digitale raadsvergadering d.d. 23 april geplaatst. Afspraak was dat alleen corona-gerelateerde onderwerpen en simpele hamerstukken op de agenda van deze raadsvergadering zouden komen. Het evaluatierapport van het EK wielrennen is wat Leefbaar Alkmaar betreft niet een simpel hamerstuk. Leefbaar Alkmaar stelt dat dit onderwerp een normale behandeling dient te krijgen in de raadscommissie en in de gemeenteraad.

Het evaluatierapport van het Europees kampioenschap wielrennen, dat van 7 tot en met 11 augustus 2019 in Alkmaar werd gehouden, ziet er gelikt uit. Het moest uitstralen dat het EK een succes is geweest. Leefbaar Alkmaar wil om te beginnen waardering uitspreken naar de vele vrijwilligers die het evenement mogelijk hebben gemaakt. Sportief gezien was het EK zeker een succes, ondanks dat het EK door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport terecht niet als topsportevenement werd beschouwd. Ondanks de afwezigheid van een groot aantal topwielrenners waren de koersen zeer spannend, met aansprekende winnaars als Elia Viviani en Amy Pieters. De wedstrijden werden ook erg goed in beeld gebracht door de NOS.

Aanvankelijk was de communicatie en informatievoorziening naar omwonenden toe belabberd. Vlak voor aanvang waren er nog veel zaken onduidelijk, zoals afzettingstijden, oversteekplaatsen, omrijroutes, bustijden en -routes. Maar ook de versieringen in een van de straten moesten halsoverkop worden weggehaald, omdat dit niet mocht. Bezwaarprocedures werden pas tijdens of achteraf in behandeling genomen…

We hebben dat weekend ook gekeken of de wedstrijden ook op buitenlandse tv-zenders werden uitgezonden. Dat viel zwaar tegen. Alleen de Belgen waren in de lucht. Zelfs Eurosport besteedde geen aandacht aan het EK. Overal waar wordt gefietst is Eurosport van de partij, maar Eurosport vond dit weekend een motorrace in Oostenrijk interessanter. Leefbaar Alkmaar stelt derhalve vraagtekens bij de positieve televisie-cijfers die in het rapport staan. Waar komen die cijfers vandaan, terwijl de koersen in het weekend bijna nergens op de publieke televisie te zien waren?

Het Noordhollands Dagblad heeft logischerwijs uitgebreid verslag gedaan van de wedstrijden. Andere regionale kranten en landelijke kranten deden dat in veel mindere mate. Hoe je het ook wendt of keert, het EK wielrennen is nu eenmaal niet van de orde van grootte van een WK, een klassieker, de Vuelta of de Giro.

Leefbaar Alkmaar heeft meer vraagtekens bij de cijfers die in het rapport worden opgelepeld. Slechts 3 procent van de Alkmaarders zou overlast hebben ervaren vanwege de slechte bereikbaarheid, staat in het rapport. Dit cijfer is echt ongeloofwaardig, gezien de klachten die we hebben gehoord. Onder meer van winkeliers en van bezoekers van de binnenstad. Huisartsenpraktijken en fysiotherapiepraktijken waren slecht bereikbaar en sommige moesten zelfs enkele dagen sluiten. Het buitengebied van de gemeente was nagenoeg onbereikbaar tijdens het evenement. Niet alleen de binnenstad, maar ook de omliggende wegen waren hermetisch afgesloten.

Dat Alkmaarders trots waren op het EK, begrijpen we. Het is leuk om op de televisie te zien dat je stad zo fraai in beeld wordt gebracht. Maar zoals gezegd, de enorme internationale exposure waarmee werd geschermd hebben we niet ervaren.

Het EK kostte de Alkmaarse belastingbetaler bijna een miljoen euro. Volgens het college is de opbrengst 3 miljoen euro. Dat is allemaal moeilijk te meten. Hotelovernachtingen en aantallen bezoekers laten zich meten, maar de opbrengst van de tv-exposure (het rapport meldt een bedrag van liefst 16 miljoen euro) is naar de mening van Leefbaar Alkmaar veel te hoog ingeschat.

Leefbaar Alkmaar vindt het jammer dat enkele cijfers in het rapport evident bezijden de waarheid zijn. De tv-exposure was duidelijk minder dan wordt voorgespiegeld. En de overlast in het centrum en omliggende wijken lag beduidend hoger dan de schamele 3 procent die wordt opgevoerd. Het evaluatierapport ziet er mooi uit, maar Leefbaar Alkmaar zal het niet goedkeuren.