Eindelijk geluidsschermen

Goed nieuws voor de mensen, die overlast ondervinden van de geluidshinder van de Alkmaarse ringwegen. Er komen energieleverende geluidsschermen. Dat is het resultaat na bijna drie jaar in de gemeenteraad knokken voor de plaatsing van deze schermen.
Randweg Alkmaar
Al veertien jaar voeren inwoners van de wijken Huiswaard 2 en De Horn-Zuid actie tegen de geluidsoverlast van het drukke verkeer op de Nollenweg, Huiswaarderweg en Schagerweg. Op 14 november 2017 werd het onderwerp geluidsschermen langs de Nollenweg, Huiswaarderweg en Schagerweg op initiatief van de gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar op de agenda van de raadscommissie geplaatst. Aanleiding was een rapport van onderzoeksbureau Peutz. Dat concludeerde dat de geluidsnormen fors werden overschreden op deze ringwegen. Het rapport dreigde onderin een bureaula te belanden, maar door de inzet van Leefbaar Alkmaar-raadslid John Hagens ging de gemeenteraad er toch mee aan de slag.
Aanvankelijk was er veel scepsis bij enkele partijen. De nieuwe wethouder Braak heeft het onderwerp goed opgepakt, wat nu leidt tot een verheugend resultaat. Bijna drie jaar na de eerste aanzet van Leefbaar Alkmaar.
De geluidswal van 2,5 kilometer wordt voorzien van zonnepanelen. Voor dit project waren subsidies nodig vanuit Europa en de provincie Noord-Holland. De Europese subsidie bedraagt bijna 1 miljoen euro. De provincie draagt bijna 300.000 euro bij. De gemeente Alkmaar moet nog ongeveer 2 miljoen investeren. Het energieleverende scherm voorziet ruim 400 huishoudens van stroom.