Duurzaam Alkmaar

De klimaatdoelstellingen uit het programma Duurzaam Alkmaar zijn ingehaald door de coronacrisis. Zo is de CO2 uitstoot enorm gedaald. Leefbaar Alkmaar vraagt zich af of dit het juiste moment is om nieuw beleid vast te stellen. De coronapandemie is immers nog niet voorbij en het maatschappelijk en economisch leven is in korte tijd drastisch veranderd.

Het thuiswerken zal waarschijnlijk gedeeltelijk blijven bestaan en gecombineerd worden met enkele dagen op de werkvloer. Dat betekent minder autoverkeer. Studenten zullen voor een deel online college blijven volgen, waardoor ze niet meer elke dag hoeven te reizen. Nu al is te zien dat mensen hun (tweede) auto wegdoen. Dat betekent dat we straks minder parkeerdruk zullen hebben en dat het wegennet niet hoeft te worden uitgebreid.

Gedeeltelijk thuiswerken betekent ook dat kantoren die te klein begonnen te worden weer groot genoeg zijn. Er hoeft minder bijgebouwd te worden en dat komt goed uit, want er is ook minder geld. De natuur knapt enorm op sinds de coronapandemie, de vogeltjes fluiten er op los. Als de natuur zijn eigen gang gaat, hoeven wij een handje minder te helpen en dat scheelt ook weer.

Kortom: Leefbaar Alkmaar denkt dat een pas op de plaats een duurzaam effect kan hebben en geld kan besparen. Geld dat we kunnen inzetten om de economie weer op gang te helpen. Het programma Duurzaam Alkmaar loopt nog tot 2024, we hebben dus nog even de tijd. We willen voorkomen dat mensen die al financiële problemen hebben, niet ook nog worden geconfronteerd met kosten van energietransitie.

Een pas op de plaats betekent niet dat we stil moeten staan. Bestaand beleid continueren we.Het energieleverend geluidsscherm langs de ringwegen waarover wij besluiten zal enorm bijdragen aan de verduurzaming van Alkmaar. Minder geluidsoverlast en meer opwekking van duurzame energie, een win-win situatie.