Dorpshart Stompetoren

Er lijkt weer enig schot te zitten in de plannen voor het dorpshart voor Stompetoren. De betrokken partijen, de gemeente Alkmaar, de firma Nat, Quartet Projecten en Dreef Beheer (Deka-markt), zijn in principe tot overeenstemming gekomen met betrekking tot het plan voor het dorpshart.

Door een grondruil met gesloten beurzen kan de supermarkt van 1200 vierkante meter bruto vloeroppervlakte worden ontwikkeld op de plaats waar nu het Schermer Wapen staat. Bovenop de supermarkt zal een zestal appartementen worden gerealiseerd, met een huurprijs van tussen de 800 en 1000 euro per maand. De ontwikkeling hiervan zal gebeuren door Dreef Beheer. De ingang van de supermarkt zal gesitueerd zijn aan de noordzijde, de zijde die grenst aan het autovrije dorpsplein. Het is niet de bedoeling dat het geheel de uitstraling van zogenaamde dozenbouw krijgt, maar men streeft juist een bij het dorp passende vormgeving na.

De firma Nat zal een horecavoorziening met dorpshuisfunctie realiseren aan de noordzijde van het plein waarbij tevens sprake is van wonen bovenop het café. Ook de twee-onder-één-kap-woningen in het plan en twee andere woonblokken achter het plein zullen door Nat worden gerealiseerd. De rijtjeswoningen zullen daarbij in het starterssegment vallen, er wordt gesproken over maximaal zo’n 180.000 euro, en de twee-onder-één-kap-woningen zullen uiteraard wat duurder zijn met prijzen van net boven de 220.000 euro. Ook hierbij geldt dat het woningen zijn met een dorpse uitstraling. Quartet Projecten gaat twee rijtjes woningen bouwen ten oosten van de supermarkt achter de parkeerplaats. Qua kosten blijft het plan binnen de destijds door de Schermer gemeenteraad gestelde kaders, aldus wethouder Van de Ven.