Debat over coalitievorming

Op 11 mei had in de gemeenteraad een debat plaats over de coalitievorming. Hier de tekst van Leefbaar Alkmaar-fractievoorzitter Maya Bolte.
,,De rechts-conservatieve coalitie is bijna een feit. Op een bizarre wijze tot stand gekomen. De opdracht van D66 aan de verkenner was om een brede, stabiele coalitie te smeden, met daarin ook plaats voor linkse partijen. We kunnen stellen dat de verkenner heeft gefaald. De van tevoren al gemetselde rechts-conservatieve coalitie wordt door D66 gepresenteerd als breed. Als je het politieke landschap van Alkmaar bekijkt, kun je concluderen dat die typering nonsens is.

Leefbaar Alkmaar is niet alleen teleurgesteld over de uitkomst van de verkenning, maar ook over het proces. Leefbaar Alkmaar heeft GroenLinks en de PvdA gevraagd een optie te bedenken waarin ook OPA en VVD voorkomen. Dat hebben die partijen gedaan. Dat was de optie met twee linkse partijen, twee rechtse partijen en twee middenpartijen. Wij gingen er van uit dat we nog altijd in de verkennende fase zaten. Kennelijk was er echter een deadline verstreken, een zwak verhaal. De verkenner heeft ons niet geïnformeerd dat die optie niet meer tot de mogelijkheden behoorde. Hij heeft aan ons zijn excuses aangeboden dat hij ons nooit heeft laten weten dat die optie door anderen was verworpen. Voor die excuses en de dus onzorgvuldige gang van zaken met betrekking tot deze verkenning kopen wij natuurlijk niks… Een verkenning behoort zorgvuldig te verlopen, maar deze verkenner heeft naar ons toe onzorgvuldig gehandeld. Leefbaar Alkmaar had liever een dag extra uitgetrokken om kwaliteit te leveren dan dwangmatig een deadline halen.

Leefbaar Alkmaar kan bij de coalitievorming enig begrip opbrengen voor de handelwijze van OPA en VVD. Hun programma sluit niet echt aan bij dat van ons, maar ze opereren wel geloofwaardig. Wij zullen hun toekomstige wethouderskandidaten dan ook steunen. Totaal onbegrijpelijk is echter het gedrag van D66. Deze partij heeft de mond vol over bruggen bouwen en het over eigen schaduwen heen stappen. Juist D66 heeft echter blokkades opgeworpen. De verkenner mocht van D66 niet de optie onderzoeken, waarin D66 aanschoof bij de voormalige coalitie. Ook de voorgestelde coalitie van twee rechtse partijen, twee linkse partijen en twee middenpartijen bleek onbespreekbaar. D66 zegt bruggen te willen bouwen, maar in werkelijkheid blaast deze partij juist bruggen op. In anderhalf jaar tijd heeft D66 acht prima functionerende wethouders respectloos weggestuurd. D66 zegt constructief te zijn, het tegendeel is waar. We kunnen spreken over Destructief 66.

Dan het onderwerp waarover de vorige coalitie is gestruikeld, de Centrale Ontvangstlocatie aan de Robonsbosweg. D66 zegt vóór deze COL te zijn, maar de fractie verhindert dat daarover werd gesproken in de gemeenteraad. Bij D66 gaat wraak boven het precaire onderwerp en over de ruggen van kwetsbaren. De COL werd onderwerp van een politiek spel. Het CDA noemde dat bedroevend; en dat is het ook. Leefbaar Alkmaar acht wraak een slechte drijfveer om politiek te bedrijven. D66 sluit niet aan bij de andere partijen die ook een COL willen, maar gaat in zee met partijen die daar juist tegen zijn. Dit gedrag, gevoed door wraak, is gewoon weerzinwekkend.

Leefbaar Alkmaar vindt het een gemiste kans dat niet een coalitie is onderzocht met twee rechtse partijen, twee linkse partijen en twee middenpartijen. Dat zou niet eenvoudig zijn geweest, maar wel een poging om uit de jarenlange impasse in de Alkmaarse gemeenteraad te geraken. We hebben het idee dat veel suggesties aan dovemansoren zijn gericht. Onze wensen en bedenkingen vinden geen vruchtbare grond. Jammer.”