De mantelzorger zelf hoort centraal te staan

De fractie van Leefbaar Alkmaar vindt dat de mantelzorgers goed ondersteund moeten worden en zet de mantelzorger zelf centraal.

Daarom voelde Leefbaar Alkmaar, net als de meerderheid van de gemeenteraad niets voor de motie van GroenLinks en de Partij voor de Dieren om de Dag van de Mantelzorg (10 november) uit te breiden met een symposium of iets dergelijks, waar andere gemeenten of bedrijven zouden kunnen zien wat Alkmaar doet op dit gebied. Dit schiet zijn doel voorbij. Daar zijn genoeg andere middelen en gelegenheden voor. Bovendien kan Alkmaar niet met een motie beslissen over het beleid van andere gemeenten en bedrijven.

Alle andere partijen zijn van mening dat de huidige invulling van de Dag van de Mantelzorg in Alkmaar prima is. Er zijn immers al bijeenkomsten waarbij juist de mantelzorger centraal staat. Bovendien is het Alkmaarse mantelzorgbeleid behoorlijk sociaal, onder meer met een goed functionerend Mantelzorgcentrum. Mantelzorgers steun je niet met een symposium. Toen Maya Bolte (oud-voorzitter van Humanitas afdeling Alkmaar, dat veel steun geeft aan mantelzorgers) het standpunt van Leefbaar Alkmaar uiteenzette, was de reactie van GroenLinks dat Leefbaar Alkmaar de mantelzorg ‘bagatelliseert’. Om zo onheus in de hoek te worden gezet is volkomen misplaatst en oncollegiaal.

De website www.mantelzorgcentrum.nl geeft veel informatie. De aandacht van de overheid dient vooral naar de mantelzorgers zelf te gaan, meent Leefbaar Alkmaar.