De lessen van de integriteitstraining

Tijdens het interpellatiedebat van 15 september hekelden de coalitiepartijen met grote stelligheid het feit dat vanuit de oppositie de integriteit van wethouder Van de Ven in twijfel werd getrokken. De oppositiepartijen vroegen zich namelijk hardop af of het wel integer, wenselijk danwel verstandig was van deze wethouder om samen met de voor de gemeente Alkmaar werkzame, omstreden buurtcoach een privé-vakantie in Marokko door te brengen.

De coalitiepartijen waren zeer stellig dat dit alles wél volledig integer en correct was en dus beslist wél door de beugel kon. Waarbij de oppositiepartijen te kijk werden gezet als zouden zij volledig onterecht een heksenjacht hebben willen ontketenen. Sterker nog: Volgens de coalitie waren de beschuldigingen van de oppositie volledig uit de lucht gegrepen en was het hele debat volstrekt onzinnig.

Leefbaar Alkmaar-raadslid John Hagens moest toen terugdenken aan de integriteitstraining die door een belangrijk deel van de raadsleden een paar maanden geleden is bijgewoond. ,,Kennelijk kun je met het begrip integer handelen en integriteit wel heel erg veel kanten op…. waaronder ook de verkeerde… Mij staat bij dat we op een van de avonden in het kader van de integriteitstraining hebben gesproken over een vrijwel gelijkwaardige casus. Daarbij werd een voorbeeld aangehaald van een wethouder die privé op vakantie ging met iemand die wel eens een opdracht kreeg of opdrachten uitvoerde voor de gemeente waar de wethouder actief was. Ondanks dat het ook hier een privé-vakantie betrof, werd een en ander door de trainster van bureau Governance & Integrity niet erg verstandig en eigenlijk als ongewenst gedrag van de betrokken wethouder beschouwd.”

,,De betrokken buurtcoach in Alkmaar verkeerde in een afhankelijke positie van onze gemeente en de wethouder. En daarom is de casus wel degelijk goed vergelijkbaar met die zoals die door het bureau Governance & Integrity naar voren was gebracht. Ik herinner mij zeer wel dat op de twee trainingsavonden rond het thema integriteit van de zijde van de coalitie (VVD, D66, OPA en CDA) een behoorlijk aantal raadsleden aanwezig was. Ik vraag me af wat men daar toen van die trainingen heeft opgestoken… Naar het zich laat aanzien helaas bitter weinig, en dat kan toch nooit de bedoeling van een dergelijke training zijn geweest.”