De AlkmaarPas 2023

De AlkmaarPas is er voor alle inwoners van Alkmaar en is jaarlijks te koop voor € 15,–. Met deze pas kun je met korting kopen in heel veel winkels in Alkmaar, met korting naar de bioscoop, theater en het zwembad.

Voor minima tot een inkomen van 120% van het sociaal minimum is deze pas gratis en heeft de gemeente er als bijzondere bijstand er een bepaald budget opgezet. Mensen uit deze groep die bekend zijn bij de gemeente krijgen deze pas vanzelf in de brievenbus. Omdat we nu in financieel moeilijke tijden leven, heeft het college voorgesteld de AlkmaarPas voor minima te verruimen naar een inkomensgrens tot maximaal 150% van het sociaal minimum. Deze verruiming is een wens die Leefbaar Alkmaar al langer koestert. Wij zijn dan ook erg blij met deze verruiming.

De gemeente zal, na vaststelling van de aanpassing van de verordening in de raad van 26 januari 2023, op diverse manieren informeren en communiceren over deze extra mogelijkheden voor een extra groep met een klein inkomen. Het zal mogelijk worden om de AlkmaarPas schriftelijk of digitaal aan te vragen en bij Zaffier zal een loket open zijn om fysiek te kunnen helpen bij de aanvraag. Vooralsnog wordt deze verruiming alleen voor 2023 vastgesteld. In het derde kwartaal van 2023 zal geëvalueerd worden en wordt vooruit gekeken naar 2024, waarna beslist zal worden of de verruiming voor 2024 gehandhaafd zal blijven.

Meer weten? Kijk op: https://www.alkmaar.nl/alkmaarpas/