Col-opvang op de Robonsbosweg

Het voormalige belastingkantoor aan de Robonsbosweg zal opnieuw onderdak geven aan asielzoekers. Dat was en is nog steeds de bedoeling. De ingelaste vergadering over dit onderwerp op 20 februari werd echter voortijdig afgeblazen en wanneer het terug komt op de agenda is vooralsnog onbekend. Maar van uitstel komt geen afstel wat Leefbaar Alkmaar betreft.

In de periode 2016-2019 was het pand al in gebruik door het COA (centraal orgaan asielzoekers) als asielzoekerscentrum (azc). Daar zaten toen mensen die bezig waren met hun asielprocedure of met een verblijfsvergunning op zak nog in afwachting waren van reguliere woonruimte elders. De laatste maanden van die periode diende het pand als pre-pol, wat wil zeggen dat er asielzoekers zaten die nog in afwachting waren van de opstart van hun asielaanvraag door drukte bij de IND.

In de tussenliggende jaren heeft het COA meermalen een verzoek bij Alkmaar neergelegd om het pand te mogen heropenen, wat telkenmale afgeslagen werd door het college en/of de raad. De voorlaatste keer dat een verzoek in de raad behandeld werd, september 2021, viel het college zelfs bij dit onderwerp en bleef het pand wederom leeg en ongebruikt. In 2022 trad een nieuw college aan, en werd een nieuwe aanvraag van het COA wel in behandeling genomen.

De afgelopen maanden is er stevig onderhandeld met het COA om er ook voor Alkmaar en haar inwoners iets uit te kunnen halen. Resultaat is een combinatie van opvang voor asielzoekers, woonruimte voor statushouders en Oekraïners, en ruimte voor spoedzoekers en andere doelgroepen uit Alkmaar. Leefbaar Alkmaar is heel blij met deze packagedeal; een win-win situatie voor meerdere doelgroepen waarbij we ook onze eigen inwoners niet vergeten.

De opvang voor asielzoekers wordt geen azc, maar een col-locatie. Col staat voor ‘centrale ontvangst locatie’, een plek voor kortdurende opvang nadat asielzoekers zich in Ter Apel hebben gemeld en ingeschreven. Er is afgesproken dat maximaal 250 asielzoekers in deze col-locatie terecht kunnen, er komt pas nieuwe instroom als er ook uitstroom is. De col-opvang duurt maximaal tien dagen en betreft een eerste intake met de IND en een medische screening. Daarna gaat de asielzoeker naar een pol-locatie (proces opvanglocatie) in een azc of een pre-pol (noodopvang) in afwachting van een plek in een azc. Beide pol mogelijkheden zijn elders in het land, niet in Alkmaar. Toch was een meerderheid van de raad van mening dat e.e.a. nog niet concreet genoeg was in het raadsvoorstel en wil een uitgewerkte businesscase.

Leefbaar Alkmaar-raadslid Mieke Biesheuvel: ,,Persoonlijk vind ik het jammer dat we niet op inhoud hebben kunnen debatteren en vind ik het heel teleurstellend dat de insprekers die zich hadden gemeld voor deze vergadering direct naar huis werden gestuurd zonder dat zij hun verhaal hebben kunnen doen. Toch hoop ik dat zij de motivatie kunnen vinden om zich bij een volgende vergadering weer aan te melden als inspreker, want ik ben erg benieuwd naar hun mening. We zullen maar zeggen: wordt vervolgd”