Coalitieakkoord

Op donderdag 7 juni besprak de gemeenteraad het nieuwe coalitieakkoord dat de collegepartijen GroenLinks, VVD, PvdA, D66 en CDA na lange onderhandelingen hadden gesloten. Deze coalitie bestrijkt een uiteenlopend spectrum van GroenLinks tot aan de VVD. Partijen die qua ideologie en inhoud zeer van elkaar verschillen zijn hier kunstig bij elkaar gebracht. Het resultaat is een algemeen akkoord, vaag van inhoud. Daar kun je op verschillende manieren naar kijken. 

Enerzijds vroeg de fractie van Leefbaar Alkmaar zich af: Waar hebben ze het al die afgelopen weken met elkaar over gehad om uiteindelijk met dit ultradunne, weinig om het lijf hebbende stuk te komen? Is er zo weinig consensus tussen de deelnemende partijen in deze coalitie dat men niet tot echte stappen en maatregelen durft te komen met elkaar? En is dat de reden dat men het dus maar overlaat aan de samenleving en de overige partijen? Maar wat is dan het cement en het bindende element tussen de partijen in deze coalitie? Is het feit dat men er in ieder geval in geslaagd om de lokale partij OPA buiten de deur te houden een soort gemeenschappelijk draagvlak onder dit akkoord? In feite wordt ook niet zo erg veel ambitie voor onze gemeente uitgesproken. Er wordt meer gesproken over allerlei uitdagingen waar de gemeente de komende jaren voor geplaatst zal gaan worden dan over oplossingen.

Anderzijds kun je dat natuurlijk ook positief uitleggen en zeggen dat we met elkaar (coalitie en oppositie) de komende jaren voor oplossingen voor die vraagstukken moeten gaan zorgen. En dat maakt het ten opzichte van veel vroegere akkoorden, waarbij er altijd de kritiek was dat alles reeds was dichtgetimmerd en je nauwelijks een voet tussen de deur kreeg als oppositie, nu wel een stuk leuker en ook uitdagender voor alle partijen.

Het lijkt dus wel of de coalitiepartijen alle knelpunten er uit hebben gelaten en zoveel mogelijk verschillen overboord hebben gezet. De milieuzone waar drie van de vijf coalitiepartners zich voor ingezet hadden komt er niet. Soms is de tekst van het akkoord grappig: de ambitie ‘ruimte voor 1/3 sociale woningen, als daar vraag naar is’ interpreteert Leefbaar Alkmaar als volgt: ‘GroenLinks wil 1/3 sociale woningen en de VVD vraagt zich af of dat wel nodig is’. Zowel de kool als de geit wordt dus gespaard.

Leefbaar Alkmaar wordt een beetje verdrietig van de magere ambitie van de coalitie over het openbaar vervoer. De provincie dupeert onze burgers door lijn 5 te schrappen. Leefbaar Alkmaar wil door slimme combinaties van bussen de mobiliteit van de busreizigers behouden. Ook wil Leefbaar Alkmaar dat er een wachtruimte bij het busstation komt.

In de vorige raadsperiode heeft Leefbaar Alkmaar samen met andere oppositiepartijen regelmatig vragen gesteld over het jongerenwerk in Overdie. Wij hebben tevergeefs iets meer ambitie hierover verwacht, nu twee van deze partijen deel uitmaken van de nieuwe coalitie

Tot slot: Omdat men na al die weken praten met elkaar niet verder gekomen is dan dit magere akkoordje met zo vreselijk weinig concrete maatregelen en uitgangspunten lijkt de basis (het fundament) onder deze coalitie nu niet bepaald van gewapend beton te zijn. Het lijkt eerder op het wankele en ineengestorte balkonnetje waar we enkele maanden geleden in Alkmaar mee werden geconfronteerd.