Interpellatiedebat over buurtcoach

Op 15 september hield de Alkmaarse gemeenteraad een interpellatiedebat over het functioneren van een buurtcoach. Dit debat was aangevraagd door PvdA, GroenLinks, Leefbaar Alkmaar, SPA en Groep Keskin. De interpellatie betrof twee zaken: Het feit dat politie en justitie niet met de buurtcoach willen samenwerken en de reis naar Marokko van wethouder Van de Ven en en deze omstreden buurtcoach.
Lees meer

Bouwplan Emmakwartier

De gemeenteraad heeft het college huiswerk gegeven om het omstreden bouwplan aan de Van Everdingenstraat in het Emmakwartier aan te passen. Op schriftelijke raadsvragen van Leefbaar Alkmaar had het college gereageerd dat het geen aanleiding zag om in overleg met de projectontwikkelaar het bouwplan te wijzigen.

Leefbaar Alkmaar had voorgesteld om de projectontwikkelaar een alternatief bouwplan te laten realiseren op een andere locatie, zodanig dat de projectontwikkelaar afziet van het plan in het Emmakwartier en geen schade lijdt. Het college wilde hier niet aan, maar werd teruggfloten door de gehele raadscommissie. Wethouder Van de Ven moet het idee van Leefbaar Alkmaar dus alsnog onderzoeken.

Schulphulpverlening

De schulphulpproblematiek neemt nog steeds toe en het zijn lang niet altijd de langdurig werklozen die in de financiële problemen geraken. Ook gezinnen, mensen met een goed inkomen, kunnen door diverse oorzaken in de financiële problemen zijn geraakt. De gemeente Alkmaar verwacht dat inwoners zich actief inzetten om hun financiële zelfredzaamheid te vergroten.
Lees meer

Waar blijven de maatregelen op het kruispunt Zeswielen-Rekerdijk-Koedijkerstraat-Frieseweg?

Op woensdag 20 april heeft zich een ernstig ongeval voorgedaan op de kruising Zeswielen-Rekerdijk-Koedijkerstraat-Frieseweg. Een bestelbus reed vanaf de Frieseweg twee vrouwen op een scooter aan. Ambulances, brandweer en een traumahelikopter uit Rotterdam moesten uitrukken om de twee gewonde vrouwen te helpen. Leefbaar Alkmaar hoopt dat de vrouwen snel herstellen van het letsel dat zij hebben opgelopen.
Lees meer

Verschillen benadrukken in de politiek is prima en dat moeten we vooral blijven doen

Het is van alle tijden dat sommige politici beter kunnen debatteren dan andere, dat mag. De ene politicus is meer inhoudelijk dan de andere, dat mag, we kunnen immers niet allemaal evenveel inhoud hebben. Terwijl de een uit het hoofd spreekt, leest de ander van papier, dat mag, de kwaliteit hoeft er niet minder om te zijn. Het is niet verboden om te liegen, maar gelukkig is het in onze democratie toegestaan om daar de vinger op te leggen.
Lees meer

Leefbaar Alkmaar heropent meldpunt overlast horeca

De pogingen van de gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar om het beleid van vrije sluitingstijden voor de horeca terug te draaien zijn – voorlopig – gestrand. Op dinsdag 23 februari werd op initiatief van Leefbaar Alkmaar in de commissie Bestuur en Middelen uitgebreid de eerste evaluatie van de vrije sluitingstijden besproken en donderdag 25 februari bracht Leefbaar Alkmaar in de raadsvergadering een motie in stemming om het college van burgemeester en wethouders op te dragen om te stoppen met de vrije sluitingstijden en de oude sluitingstijden weer te hanteren. Deze motie haalde helaas geen meerderheid.
Lees meer

Duurste fietspad bij Kanniewaarzijn

Het nieuwe fietspad langs de Zeswielen blijft de gemoederen bezighouden. Niet alleen in Alkmaar, maar in heel Nederland. Het is immers het duurste stuk fietspad van Nederland. Drie miljoen euro (inclusief bijdrage provincie) voor driehonderd meter, dus 10.000 euro per meter. Terwijl er aan de andere kant van het water op de Molenkade al een prima fietspad ligt.
Er zijn euro-tekens op het nieuwe fietspad aangebracht om de geldsmijterij onder de aandacht te brengen.
Lees meer

Zwemmen voor ouderen

Sinds augustus 2015 maakt het reactiverend zwemmen voor ouderen in zwembad De Hout onderdeel uit van Alkmaar Sport NV. Voor die tijd was het onderdeel van maatschappelijke dienstverlening De Wering. Gemiddeld 100 deelnemers, al dan niet met een lichamelijke beperking, verdeeld in drie groepen, krijgen deze lessen van hun vertrouwde, professionele zwemdocenten.
Lees meer

Zorgen over financiën Alkmaar

“Niets aan de hand. Gewoon doorlopen, mensen.” Dat lijkt wel de toon in de Zomernota en de Voorjaarsnota, die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd. Dat alles nadat het college een paar maanden geleden – in paniek – een bijeenkomst belegde waarin gewag werd gemaakt van een onverwacht miljoenentekort. De ambtelijke top werd weggestuurd en uiteindelijk struikelde ook de wethouder financiën. Het ontslag van de gemeentesecretaris wordt in de rechtbank uitgevochten. Hoezo, niets aan de hand?

Lees meer

Nieuwe plaatsnaamborden Oudorp

Het heeft een paar maanden geduurd, maar sinds afgelopen weekend staan ze er eindelijk: de nieuwe plaatsnaamborden voor Oudorp en Koedijk. Fractie-assistent Margit Kistemaker van Leefbaar Alkmaar, woonachtig in Oudorp, had in de raadscommissie Ruimte de plaatsnaamborden aangekaart, nadat zij hierover was aangesproken door haar dorpsgenoten. Na de fusie van de gemeente Alkmaar met de gemeenten Schermer en Graft-De Rijp werden bij de dorpskernen van Schermer en Graft-De Rijp immers nieuwe blauwe plaatsnaamborden neergezet met daarop de tekst: Stompetoren, gem. Alkmaar. Enzovoort.
Lees meer