Bouwplan Oudorp

De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar ontvangt verontruste signalen van bewoners uit Oudorp over de plannen voor ’t Wuiver 2a, op de hoek van de Herenweg, waar thans een voormalig kerkgebouw staat. Reeds eerder is voor dit perceel een kolossaal bouwplan in beeld geweest dat Leefbaar Alkmaar samen met omwonenden met succes heeft weten tegen te houden. Leefbaar Alkmaar is niet tegen woningbouw op deze locatie. De nieuwbouw moet echter qua volume en qua goothoogte en nokhoogte wel passen in de lintbebouwing van Oudorp.

De huidige plannen zijn te kolossaal en te hoog. Het nieuwe bouwplan bestaat uit drie gebouwen van 4 meter breed en 13 meter lang met een goothoogte van meer dan 5 meter en een nokhoogte van 10 meter. Dit past volgens Leefbaar Alkmaar absoluut niet in de historische lintbebouwing langs de Herenweg in de oude dorpskern van Oudorp, waar de gemiddelde nokhoogte maximaal 8 meter is en de goothoogte 3 meter. De fractie van Leefbaar Alkmaar heeft de volgende schriftelijke raadsvragen gesteld: Heeft het college afspraken gemaakt met de projectontwikkelaar? Heeft het college contact gezocht met de directe buren en omwonenden? Is er sprake geweest van participatie omtrent de ontwikkeling van ’t Wuiver 2a? Acht het college dit bouwplan een passende ontwikkeling voor dit historische monumentale stukje Oudorp?