Bouwplan Emmakwartier

Op donderdag 14 september heeft de meerderheid van de gemeenteraad een onbegrijpelijk besluit genomen. Ondanks het huidige bestemmingsplan en ondanks een storm aan protesten uit de wijk krijgt de projectontwikkelaar groen licht om acht woningen te bouwen op de laatste groenstrook in het Emmakwartier. Hieronder de tekst van Leefbaar Alkmaar-fractievoorzitter Maya Bolte bij deze raadsvergadering:

,,Bestemmingsplannen dienen ter bescherming van de huidige bewoners. Die worden beschermd tegen aantasting van hun woonomgeving. Als het college steeds zo lichtzinnig omgaat met bestemmingsplannen zoals bij De Nieuwe Emma fase 2 in het Emmakwartier, hebben ze geen nut. De projectwikkelaar heeft een stuk grond gekocht met de bestemming onbebouwd. Het college had de projectontwikkelaar moeten wijzen op het risico om toch met een bouwplan te komen op deze plek. Als gemeenteraad kunnen we immers gewoon zeggen: het bestemmingsplan laat het niet toe dat daar wordt gebouwd.

De buurt heeft aangegeven dat een gedeelte van de bouwgrond toch wel benut zou mogen worden voor woningbouw. Daarmee is de buurt al een stuk tegemoetgekomen aan de projectontwikkelaar. Bouw in het verlengde van de Van Everdingenstraat is acceptabel, vindt ook Leefbaar Alkmaar. Maar de groene buffer tegenover appartementencomplex Everstaete moet intact blijven. Eventueel kan in het verlengde van de Emmastraat ook nog wat gebouwd worden: daartoe dienen partijen en het college wel weer om de tafel te gaan zitten.

De VVD heeft met haar motie voor meer groen en meer parkeerplekken in de wijk de discussie vertroebeld. Aan de ene kant werd de motie gelinkt aan het bouwplan, aan de andere kant moest de motie daar toch weer los van worden gezien. De motie van de VVD wordt buiten het plangebied uitgevoerd. Bovendien is de zogenaamde compensatie aan bomen en parkeerplaatsen zeer discutabel. Veel bomen zouden toch al vervangen moeten worden en de som van de parkeerplaatsen klopt evenmin. De motie van de VVD rammelt aan alle kanten, het resultaat is volstrekt onvoldoende. In het verlengde van de raadsdiscussie van een half jaar geleden zou de VVD dus tegen het bouwplan moeten stemmen. Overigens niet alleen met die discussie in het achterhoofd. Net als Leefbaar Alkmaar heeft de VVD via schriftelijke vragen aandacht gevraagd voor de verstening in het Emmakwartier. Het zou dan volstrekt ongeloofwaardig zijn om nu dan voor het nieuwbouwplan De Nieuwe Emma fase 2 te stemmen. Leefbaar Alkmaar heeft altijd gepleit voor handhaving van het laatste stuk groen in het Emmakwartier. Leefbaar Alkmaar stemt, met het huidige bestemmingsplan in de hand, derhalve tegen verlenen van toestemming voor de nieuwbouw van fase 2.”

De publieke tribune was afgeladen, er waren 39 insprekers, een record. Desondanks stemden OPA, D66, CDA en VVD, samen een meerderheid, vóór het bouwplan. De gehele oppositie stemde tegen.