Boerderijmolens

De huidige energiecrisis laat zien dat energiebesparing en lokale energieopwekking veel belangrijker is geworden om duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

De provincie Noord-Holland heeft in de provinciale verordening van 2020 de plaatsing van kleine windmolens, de zogenaamde boerderijmolens, met een ashoogte van 15 meter mogelijk gemaakt. Dergelijke molens mogen op een agrarisch bouwvlak in de polders van de gemeente Alkmaar geplaatst worden. Deze boerderijmolens leveren een goede bijdrage aan de verduurzaming van agrarische bedrijven. Voor het plaatsen van dergelijke molens was een wijziging van het bestemmingsplan vereist. Daarover debatteerde de Alkmaarse raad op 28 november.

Er zijn inmiddels aanvragen bij de gemeente Alkmaar binnengekomen om boerderijmolens te plaatsen. Deze aanvragen leidden tot veel zorgen bij dorpsraden, inwoners en de Schermer Molenstichting. Een meerderheid in de gemeenteraad meende dat deze zorgen en vragen op een goede manier in een participatieproces opgehaald moesten worden om tot een Alkmaarse aanpak te komen van de plaatsing van boerderijmolens.

In een motie werd het college verzocht om zo spoedig mogelijk in overleg te gaan met belanghebbende organisaties, zoals de LTO en de Schermer Molenstichting, en de dorpsraden te consulteren over het op te stellen beleidskader/toetsingskader en hen gedurende het proces op de hoogte te houden.