Blauwe zone onzalig plan

Tijdens de raadsvergadering van 4 november heeft de partij BAS een motie ingediend om een blauwe parkeerzone aan te leggen bij winkelcentrum Willem de Zwijger. Op deze wijze worden bijna 70 parkeerplaatsen aan de wijk onttrokken. Leefbaar Alkmaar vindt dit een onzalig plan.

Blauwe parkeerzone bij winkelcentrum Willem de Zwijger, Alkmaar.

De wijkbewoners zijn de dupe van dit plan. De parkeerdruk in de wijken Oud-Rochdale en Stadhouderskwartier zal fors toenemen, terwijl de parkeerdruk daar al behoorlijk hoog is.
Bij de raadsvergadering van 28 november zal Leefbaar Alkmaar een motie indienen om de blauwe zone weer te schrappen. Een oplossing is om de goede buur-regeling ook in de wijken Oud-Rochdale en Stadhouderskwartier in te voeren. Deze regeling is in het leven geroepen om dreigende parkeeroverlast vanwege de nieuwbouw bij het ziekenhuis tegen te gaan. De bewoners hoeven niet te betalen voor dit tijdelijke systeem van belanghebbend parkeren. Bij winkelcentrum Willem de Zwijger zou betaald parkeren kunnen komen, met de eerste twee uur gratis parkeren. Dit is een oplossing die zowel voor de bewoners als voor de winkeliers acceptabel is.