Blauwe parkeerzone wordt niet geschrapt

Het is Leefbaar Alkmaar bij de raadsvergadering van 28 november niet gelukt om de omstreden blauwe parkeerzone bij winkelcentrum Willem de Zwijger te schrappen. Een motie om in de buurt een goede buurregeling (gratis belanghebbend parkeren, met parkeermeters bij de winkels, de eerste twee uur gratis) in te voeren haalde het niet. Dit was het oorspronkelijke plan van wethouder Konijn, maar de plannen werden in de wielen gereden door een motie van BAS in de raadsvergadering van 4 november. BAS, OPA en SPA willen een blauwe parkeerzone bij het winkelcentrum. Die pakt echter zeer ongunstig uit voor de wijkbewoners.

Een inspreker stelde bij de commissievergadering Ruimte van 12 november: ‘De BAS-motie is een mes in de rug’. De participatie is de nek omgedraaid. Het woord ‘bewoners’ komt geen enkele keer voor in de BAS-motie over de blauwe parkeerzone bij winkelcentrum Willem de Zwijger. De Alkmaarse gemeenteraad stelt dat de gemeenteraad van Langedijk niet luistert naar zijn inwoners in de zaak Sint-Pancras. Het lijkt erop dat enkele partijen in Alkmaar geen haar beter zijn.

In de krant van 14 november stelde de heer Bijl van BAS dat de wethouder na het overleg met bewoners en winkeliers in mei niets had gedaan. De afspraak was dat de gemeente in juni het aantal geparkeerde auto’s in Oud-Rochdale en het Stadhouderskwartier ging tellen en opnieuw zou gaan tellen in november. De vraag rijst dan: Waarom ging de heer Bijl in oktober tellen? Zijn actie doorkruiste de plannen van de wethouder, zonder de buurt en de ondernemers te informeren.

Dat blijkt uit de gezamenlijke brief van 18 november van winkeliers en bewoners, citaat: ‘Op 4 november 2019 is er een motie ingediend voor een blauwe zone bij de winkels en dat daar géén betaald parkeren ingevoerd mag worden. Dit tot veel verrassing van de vertegenwoordigers, aangezien niemand hierover is benaderd en het de winkeliers en bewoners alleen maar tegenover elkaar zet’. Einde citaat.

Waarom is de blauwe zone een slecht idee? De procedure duurt veel langer, terwijl de buurt juist snel een oplossing wil. Het verkeersbesluit voor een blauwe zone moet worden gepubliceerd in de Staatscourant, waarna een bezwaartermijn van zes weken ingaat. Bovendien mogen wijkbewoners niet in de blauwe zone parkeren, zodat in feite een kleine 70 parkeerplaatsen aan de wijk worden onttrokken. Het systeem van belanghebbend parkeren met parkeermeters werkt reeds in bijvoorbeeld de Spoorbuurt en het Emmakwartier. Een uitrol naar Oud-Rochdale en het Stadshouderskwartier is snel gerealiseerd. Bovendien gaat de opbrengst van bekeuringen naar de gemeente. En niet, zoals bij de blauwe zone, naar het Rijk. De controle bij belanghebbend parkeren zal beter zijn.

Leefbaar Alkmaar omarmde het oorspronkelijke plan van de wethouder: een gratis goede buurregeling in Oud-Rochdale en het Stadshouderskwartier, met parkeermeters bij het winkelcentrum, met de eerste twee uur gratis parkeren. Dit plan pakt goed uit voor de wijkbewoners, de ondernemers en de gemeente. Daartoe diende Leefbaar Alkmaar op 28 november een motie in, genaamd: ‘Nakomen parkeerafspraken met bewoners en ondernemers’. Het simpele nakomen van afspraken met de wijkbewoners is enkele partijen echter te veel gevraagd, zo bleek bij de stemming.

Er wordt helaas een politiek spel gespeeld over de ruggen van de inwoners heen. Je kunt als raadslid je eigen fout herstellen. Dan lijd je minder gezichtsverlies dan wanneer je doorgaat op een dwaalspoor, waarbij het algemeen belang geheel uit het oog verloren raakt.