Beperking overlast van horeca in binnenstad

Vanwege de opstelling van OPA, VVD, CDA, D66 en GroenLinks ziet het er voorlopig niet naar uit dat de vrije sluitingstijden van de horeca zullen worden teruggedraaid. Volgens Leefbaar Alkmaar is het echter wel noodzaak om de overlast voor de bewoners van de binnenstad te beperken. Zij ondervinden met name hinder van de dreunende bastonen van luide muziek. Middels een motie riep Leefbaar Alkmaar in de raadsvergadering van 15 juni het college op om hier strenger op te controleren.

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD) voert voor Alkmaar de milieutaken uit, waaronder de controle op geluidsoverlast bij zowel evenementen als horeca-inrichtingen. De overlast van muziekgeluid bij evenementen wordt met name door de bassen veroorzaakt. In 2011 is ervaring opgedaan met het hanteren en meten van dB(C)-waarden voor de beoordeling van muziekgeluid bij evenementen. De dB(C)-waarden zijn als norm geschikter om de bassen te meten en te reguleren dan de dB(A)-waarden. Het huidige evenementenbeleid van Alkmaar houdt geen rekening met de dB(C)-norm, waardoor controle door de RUD niet effectief kan plaatsvinden.

De binnenstad kent vijf pleinen waar met grote regelmaat evenementen worden gehouden: Waagplein, Canadaplein, Hofplein, Paardenmarkt en Platte Stenenbrug, waar deze nieuwe norm opgelegd zou kunnen worden. Leefbaar Alkmaar stelde dat vóór het eind van 2017 het evenementenbeleid geactualiseerd moet worden en in ieder geval een normenprofiel voor geluidsoverlast voor de vijf genoemde pleinen in Alkmaar moet worden opgesteld. Daarbij dient expliciet de dB(C)-norm voor de beoordeling van muziekgeluid bij evenementen meegenomen te worden, zodat deze gecontroleerd kan worden.

Bij stemming in de gemeenteraad bleek dat vrijwel alle partijen de motie van Leefbaar Alkmaar om de geluidsoverlast in de binnenstad terug te dringen steunden. Alleen de fractie van OPA stemde tegen.