Behandeling programmabegroting

In de raadsvergadering van 23 maart besprak de gemeenteraad de programmabegroting van het college van OPA, VVD, CDA en D66. De fractie van Leefbaar Alkmaar had een flink aantal opmerkingen bij de keuzes die het college had gemaakt.

Bij de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad, op 2 januari, stelde de raadsfractie van Leefbaar Alkmaar meteen de ongelijkheid aan de kaak in het nieuwe beleid betreffende de onroerendezaakbelasting (ozb). De agrariërs in Schermer en Graft-De Rijp gaan tot 30 procent meer ozb betalen. Dit terwijl de huizenbezitters van de stad Alkmaar blij worden gemaakt met een ozb-verlaging. Een kleine groep ‘nieuwe’ inwoners betaalt dit ‘cadeautje’ van OPA, CDA, VVD en D66.

Leefbaar Alkmaar vindt dit behoorlijk scheef. Bovendien hebben mensen met een laag inkomen geen voordeel van de ozb-verlaging. Leefbaar Alkmaar gaf in de raadvergadering op 2 januari het college van burgemeester en wethouders het voordeel van de twijfel na de toezegging dat er naar een oplossing zou worden gezocht. Dat is niet gebeurd. Daarom keurt Leefbaar Alkmaar het ozb-beleid af.

Geen woorden maar daden: huishoudelijke hulp voor ieder die dat nodig heeft, stelt Leefbaar Alkmaar. Zorg op maat en niemand mag buiten de boot vallen. Leefbaar Alkmaar zal de uitvoering van de veranderingen in de WMO kritisch blijven volgen.
De fractie van Leefbaar Alkmaar diende een motie in over het 50-plus-beleid van de gemeente. Het is voor 50-plussers moeilijk om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Het beschikbare miljoen voor het 50-plus-beleid is nog lang niet op. Leefbaar Alkmaar vindt dat dit geld niet alleen aan overhead en conferenties besteed moet worden. Leefbaar Alkmaar verzocht het college de werkgelegenheid voor 50-plussers een impuls te geven door vijftig extra 50-plus-banen mogelijk te maken door voor deze banen de loonkosten te subsidiëren.
Bij de begrotingsbehandeling brak Leefbaar Alkmaar een lans voor goed openbaar vervoer, ook in de buitengebieden. Als jongeren uit Schermer en Graft-De Rijp ook in Alkmaar moeten kunnen uitgaan, kan de laatste bus terug niet reeds vertrokken zijn, terwijl het uitgaansleven net begint. Leefbaar Alkmaar kwam met een voorstel om het busvervoer in het weekend naar Graft-De Rijp en Schermer beter te laten aansluiten op het uitgaansleven. De meerderheid van de raad steunde Leefbaar Alkmaar hierin.
Aanpassingen van stoepen voor rollators door schuin aflopende stoepranden te maken en andere ingrepen zijn prima. Stoepen aanpassen waar het niet nodig is en zelfs door de bewoners als ongewenst wordt beschouwd, keurt Leefbaar Alkmaar af. Zonde van de moeite en het geld.