Behandeling begroting

Op 31 oktober had in de Alkmaarse gemeenteraad de begrotingsbehandeling voor 2023 plaats. Het was de eerste begroting van het nieuwe college van GroenLinks, BAS, PvdA, CDA, Leefbaar Alkmaar, ChristenUnie en SP. Hieronder de bijdrage van Leefbaar Alkmaar-fractievoorzitter Maya Bolte.

,,Eindelijk is het zover en kan dit nieuwe college een eigen politiek stempel zetten op Alkmaars huidige roerige tijden. Nu al financieel voorsorteren om de burgers van onze stad te helpen bij de energiecrisis noemt Leefbaar Alkmaar een vooruitziende blik. Anderen noemen dat een trendbreuk. Het betekent dat wij snel bij ons geld kunnen om de burger te kunnen bijspijkeren. Anders zitten mensen in de winter in de kou en delen we in het voorjaar een warme deken uit, dat wil niemand. We gaan ook met spoed scholen en andere gebouwen verduurzamen wat ons allen forse besparingen oplevert en de kinderen zitten niet in de kou.

Onze boeren hebben het moeilijk. Ze verdienen onze sympathie. Dankzij hen hebben wij voedsel. Het helpt boeren als zij meer zelfvoorzienend kunnen zijn door zelf energie op te wekken. Enerzijds kan dat met zonnepanelen, anderzijds met windmolens met een ashoogte tot 15 meter. Boeren stellen daar veel prijs op en in deze veranderende tijden kan Leefbaar Alkmaar hen dat gunnen.

Ook het armoedebeleid wordt aangepakt. In deze financieel moeilijke tijden laten we niemand vallen, dat geeft de burger moed. Iedereen hoort toch alle dagen eten te hebben. Alkmaar voldoet aan de taakstelling van de opvang van asielzoekers, statushouders en spoedzoekers en denkt daarnaast ook over hoe je in de toekomst dergelijke opvang vorm geeft. En uiteraard gaan we woningen bouwen voor al onze mensen die nu op wachtlijsten staan.

Leefbaar Alkmaar is er trots op van deze coalitie deel uit te mogen maken. Het college bestaat uit een ploeg vakbekwame mensen. De oppositie noemt dat schertsend ‘het college van de zeven dwergen’ en dat heeft geleid tot een hele leuke cartoon in de Alkmaarsche Courant. Die cartoon is het logo geworden van onze app-groep van fractievoorzitters van de coalitie. Regelmatig hebben wij contact, want wij beseffen dat wij een kleine meerderheid in deze raad vormen. Wij houden elkaar dus vast en dat is inspirerend en nog gezellig ook. Dat maakt dat dankbaarheid in de plaats komt van boosheid. Wij zijn nu blij dat D66 de onderhandelingen in de soep heeft laten lopen. De vertraging en de narigheid die wij vervolgens hebben opgelopen tijdens onze eigen formatie hebben ons sterk gemaakt.

Alkmaar gaat uitbreiden, de kanaaloevers worden bebouwd. Dat vraagt om een mobiliteitsplan voor auto, fiets, wandelaar en openbaarvervoer. Daarbij dient goed rekening gehouden te worden met bestaande verkeersstructuren en belanghebbend parkeren. Goed samenhangend verkeers- en parkeerbeleid is van belang. Daarom zijn we blij dat we van het geroep om een cargo-hub op de Laat af zijn en mikken wij op een Logistiek Overslag Punt (LOP).

Ook dienen de nieuwe stadsdelen voldoende groen en voorzieningen te krijgen. Het gaat erom dat wij de schaarse ruimte goed verdelen. Het komt de leefbaarheid in de buitenwijken ten goede als het onderhoud van de openbare buitenruimte goed is. Daar is de laatste jaren de klad ingekomen, er mag wel meer dan één tandje bij.”

De nieuwe coalitie en de Partij voor de Dieren stemden in met de begroting voor 2023. De oppositiepartijen D66, OPA, VVD, SPA en Forum voor Democratie stemden tegen.