AZ-stadion

Op zaterdag 10 augustus is een deel van het dak van het stadion van AZ ingestort. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Had het te maken met de harde wind? Of met de zonnepanelen die later op het dak zijn geplaatst? Is er onvoldoende toezicht geweest op het onderhoud?


Er zijn inmiddels diverse onderzoeken gestart. Na de eerste verkenningen had de Onderzoeksraad al geconcludeerd dat de lasverbindingen in het dak waren bezweken. Op andere plekken in het stadion werden ook breuken en verdachte plekken gevonden, waardoor het risico bestaat dat het dak ook daar nog naar beneden zou kunnen komen. De uitkomsten van de onderzoeken zullen later ongetwijfeld in de gemeenteraad worden besproken.

Wat direct wel naar voren kwam, is dat in 2006, tijdens de bouw van het stadion, een uiterst kritisch rapport over de (brand)veiligheid van het stadion werd uitgebracht. Het rapport werd op verzoek van de Alkmaarse brandweer geschreven door bouw- en brandexpert Ynso Suurenbroek, docent aan de Universiteit Twente en buitengewoon lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Suurenbroek zag tal van onvolkomenheden en tekortkomingen in de bouwvergunning en adviseerde de berekeningen te herzien. Suurenbroek: ,,Het is onduidelijk of het stadion veilig is.” Brandweercommandant Foederer was tevreden over het rapport. ,,Wij vinden het een deugdelijk rapport, omdat het antwoord geeft op de door ons gestelde vragen.”

Burgemeester Van Rossen en verantwoordelijk wethouder Van Vliet (PvdA, thans raadslid van de Seniorenpartij) dachten daar anders over. ,,Het uitgebrachte rapport kan in geen enkel opzicht de toets der kritiek doorstaan”, schreef burgemeester Van Rossen in een brief aan de gemeenteraad. ,,Vandaar dat wij het rapport niet hebben geaccepteerd en dus terzijde hebben geschoven. Voor ons maakt het deel uit van het dossier. Dat betekent ook niet dat het rapport geheim is, maar ondeugdelijk, niet relevant en dus onbruikbaar.” Later werd het rapport zelfs als ‘flutrapport’ en ‘een storm in een glas water’ bestempeld.

In de gemeenteraad drongen de raadsfracties van OPA, D66 en Leefbaar Alkmaar aan op een extra onderzoek, maar daarvoor bleek geen meerderheid. De toenmalige coalitiepartijen PvdA, CDA, VVD en GroenLinks zagen daar geen aanleiding toe. Uit de onderzoeken die nu plaatshebben moet onder meer blijken in hoeverre deze politieke besluitvorming van invloed is geweest op het instorten van het stadiondak.