Armoedebeleid

In het landelijke nieuws en in de media is het regelmatig een onderwerp: steeds meer mensen leven in armoede. Het gaat allang niet meer alleen over de groep bijstandsgerechtigden. In toenemende mate gaat het om werkenden, gezinnen, kinderen, ouderen met een klein pensioen. De voortdurende inflatie, hoge prijzen voor gas, benzine en boodschappen zorgen voor een opeenstapeling van steeds hogere lasten die een steeds grotere groep mensen niet meer kan opbrengen.

De verwachting is dat zorgpremies in 2024 flink zullen gaan stijgen. Benzine wordt in 2024 dik 20 cent duurder en dat terwijl je nu al aan de pomp meer dan 2 euro per liter betaalt. De prijzen voor brood zullen door de mislukte graandeal met Rusland flink hoger worden, net als de prijs voor rijst door de mislukte oogsten in Azië en Afrika. Kortom; de vooruitzichten voor 2024 zijn niet best.

Daar moeten wij in Alkmaar iets van verlichting en ondersteuning voor geven, stelt Leefbaar Alkmaar. En dat gaan we met een nieuw beleidskader regelen. Puntje van zorg voor Leefbaar Alkmaar: veel wordt in onze gemeente geregeld via de AlkmaarPas. De verordening met de verruiming van 120% naar 150% van het sociaal minimumloon staat nu niet op de agenda. Maar wanneer er op een later moment besloten zou worden deze verruiming voor 2024 terug te draaien, is er een grote groep die naar alle waarschijnlijkheid tussen wal en schip zal vallen.

Met deze mogelijkheid in het achterhoofd reageerde Leefbaar Alkmaar-raadslid Mieke Biesheuvel op de beleidskaders armoedebeleid:

  • Vergroten bereik van onze kindregelingen: alleen voor kinderen uit minimagezinnen. Nu al wordt gesteld dat niet alle kinderen uit minimagezinnen bereikt worden. Kinderen uit gezinnen die net boven dat minima zitten, krijgen niets. Zorgelijk. Wees ruimhartig en hou in ieder geval voor kinderen die grens van 150% van het sociaal minimum aan!
  • Maatregelen ter bestrijding van energie-armoede, ook alleen voor minima. Toch is het algemeen bekend dat het verduurzamen van een huis een behoorlijke investering is, die ook voor gezinnen met een klein inkomen gewoonweg niet te betalen is. Ook hier pleit Leefbaar Alkmaar voor een ruimere regeling zodat meer mensen met een klein inkomen toch kunnen investeren in het verduurzamen van hun woning in plaats van noodgedwongen in de winter in een koud huis te wonen.
  • Gezien de verwachting van een forse stijging van de zorgpremies in 2024 zou Leefbaar Alkmaar willen vragen om in overweging te nemen het gemeentelijk zorgverzekeringspakket ook aan te bieden aan de groep van 120 tot 150% van het sociaal minimum. Dit om te voorkomen dat deze groep de zorgpremies niet meer zal kunnen betalen, schulden zal krijgen of zorg zal gaan mijden.