Afsplitsen voor eigen rekening, niet met gemeenschapsgeld

Eind 2014 heeft Leefbaar Alkmaar al in het presidium aangegeven dat er een weeffout zit in de regels voor afsplitsingen van raadsfracties. Het wordt financieel aantrekkelijk gemaakt om af te splitsen van de partij waarvoor je bij de verkiezingen bent gekozen. De afsplitsingen worden financieel fors bevoordeeld ten nadele van de partijen waaruit zij zijn voortgekomen.

Er werd toen in 2014 niet meteen actie ondernomen, want afsplitsingen zouden niet direct na de verkiezingen plaatshebben, zo was de verwachting. De realiteit bleek anders: Twee maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad scheidden de raadsleden Bijl en Peters zich al af van OPA, onder de naam BAS.
Op 10 november behandelde de gemeenteraad een reparatievoorstel, waarbij de huidige afsplitsingen niet worden benadeeld. Toekomstige afsplitsingen raken enkele financiële voordelen kwijt, mogen slechts één fractieassistent aanstellen en hebben ook geen recht meer op een eigen fractiekamer.

Leefbaar Alkmaar vindt het evenwel jammer dat er een discussie wordt gevoerd in de social media, waarin de fractievoorzitter van BAS de overige partijen in de gemeenteraad probeert te beschadigen. Hij beschuldigt partijen indirect van het over de balk gooien van de fractiebudgetten en het niet zo nauw nemen met gemeenschapsgeld. Niemand verdient dit. Als de accountant, die alle uitgaven controleert, akkoord is, geeft het geen pas dat BAS de andere partijen de maat neemt. Bovendien blijkt dat BAS wel een heel dure huishouding heeft, bekostigd met gemeenschapsgeld. BAS ontvangt jaarlijks twee-tiende van het fractiebudget van OPA (1039 euro), 2 x 1025 euro per raadslid, plus 3720 euro voor de inzet van fractieassistenten. OPA loopt dus twee-tiende van het fractiebudget mis, waar zij recht op hadden gezien de verkiezingsuitslag. Op deze wijze worden OPA en PvdA financieel gekort voor de afsplitsing binnen hun fractie. Leefbaar Alkmaar is blij dat deze weeffout met het raadsvoorstel wordt hersteld.

De bewering van de heer Bijl dat OPA in het verleden hetzelfde heeft gedaan als BAS, is bezijden de waarheid. OPA en Leefbaar Alkmaar hebben in de raadsperiode waarin de afsplitsing plaatshad nooit één cent gemeenschapsgeld ontvangen, geen betaalde fractieassistenten gehad en uiteraard ook geen eigen fractiekamer. OPA en Leefbaar Alkmaar hebben geheel uit eigen middelen hun eigen partij opgezet en mochten hun naam in de gemeenteraad pas voeren na de verkiezingen.
Afsplitsen dien je volgens Leefbaar Alkmaar op eigen rekening te doen en niet met gemeenschapsgeld. Conclusie: De heer Bijl smijt zelf met gemeenschapsgeld en gooit met modder.