Armoedebeleid

In het landelijke nieuws en in de media is het regelmatig een onderwerp: steeds meer mensen leven in armoede. Het gaat allang niet meer alleen over de groep bijstandsgerechtigden. In toenemende mate gaat het om werkenden, gezinnen, kinderen, ouderen met een klein pensioen. De voortdurende inflatie, hoge prijzen voor gas, benzine en boodschappen zorgen voor een opeenstapeling van steeds hogere lasten die een steeds grotere groep mensen niet meer kan opbrengen.
Lees meer