Duurzame gebiedsontwikkeling

Als gemeente Alkmaar staan we voor een grote woningbouwopgave en de daarbij bijbehorende ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast zijn er opgaven op het gebied van milieu en duurzaamheid, volksgezondheid (beweegvriendelijker maken van de omgeving), maatschappelijke participatie (b.v. langer zelfstandig wonen van ouderen) en onze lokale economie.

Lees meer

Behandeling begroting

Op 31 oktober had in de Alkmaarse gemeenteraad de begrotingsbehandeling voor 2023 plaats. Het was de eerste begroting van het nieuwe college van GroenLinks, BAS, PvdA, CDA, Leefbaar Alkmaar, ChristenUnie en SP. Hieronder de bijdrage van Leefbaar Alkmaar-fractievoorzitter Maya Bolte.

Lees meer